Tvättstuga


Bokning av tvättstuga sker i upphängd kalender utanför tvättstugan.


Tvättid kan bokas för följande tvättpass:

  • Pass 1: kl 07.00 – 10.00
  • Pass 2: kl 10.00 – 14.00
  • Pass 3: kl 14.00 – 17.00
  • Pass 4: kl 17.00 – 21.00


Det är inte tillåtet att tvätta på söndagar kl 07.00 – 10.00
Fläkten i torkrummet får inte vara påslagen nattetid mellan kl 22.00 – Kl 07.00 (gäller samtliga veckodagar).


Efter uträttat tvättpass, var noga med att ta bort allt ludd från torktumlare, torkskåp samt torkrum. Städa ur tvättmedelsfacken och torka av maskinerna av sopa av golvet och torka av det vid behov.


Grundregler för bokning av tvättid:


  1. Bokning får ske av HÖGST 4 sammanhängande pass, t ex vid bokning av heldag, per tillfälle.
  2. Bokning av tvättid får ske med TOTALT 8 tvättpass per MÅNAD.
  3. Endast ett tvättillfälle, ev sammanhängande pass, får bokas åt gången.
    Detta innebär att bokad tvättid skall ALLTID vara förbrukad innan nästa tvättillfälle får bokas!
  4. Bokad tid skall vara påbörjad inom EN TIMMA, i annat fall är tvättillfället förbrukat och annan boende har rätt att disponera den bokade tvättiden. Om du redan vid bokningstillfället vet att du kommer mer än en timme senare, kan du notera klockslaget vid ditt namn för avsedd start av tvättid i almanackan. I detta sistnämnda fall kvarstår din bokade tvättid.