Andrahandsuthyrning


För uthyrning av din bostadsrätt krävs styrelsens samtycke samt skriftliga godkännande. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.


Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska kontraktsägaren avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.


Om godtagbara skäl föreligger kan uthyrning medges för ett år i sänder, dock högst i två år


Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning


Om du får tillstånd, tänk på att

  • du är ansvarig för att månadsavgiften betalas
  • du är ansvarig för att hyresgästen inte stör andra boende eller skadar föreningens egendom
  • upprätta ett skriftligt kontrakt och försäkra dig om din besittningsrätt
  • hyresgästen endast får använda c/o-adress. Ditt namn är kvar på både namntavlan i entrén och på lägenhetsdörren.Avgift för andrahandsuthyrning


Föreningen tar ut en avgift på 10% av gällande prisbasbelopp enligt våra stadgar, se 9 § Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse.