Ombyggnad och renovering


Styrelsens godkännande


Följande arbeten kräver godkännande från styrelsen:


  • Ombyggnad som påverkar byggnadens stomme, ljud- eller värmeisolering dvs alla arbeten under ytskickt inklusive förändring av väggar.
  • Ombyggnad som påverkar ventilation eller värmeförsörjning. Tex ny innervägg.
  • Ombyggnad som påverkar vatten/avlopp och fuktspärr i kök/badrum.
  • Ombyggnad som påverkar fasad/utvändigt utseende. T ex inglasning av balkong. I vissa fall krävs även bygglov.
  • Ombyggnad som påverkar elförsörjning, t ex ny stigarledning.


Ansökan lämnas in till styrelsen och ska innehålla en beskrivning av ombyggnationen samt dokumentation där det framgår huruvida ombyggnationen berör bärande delar av fastigheten.


Framtagandet av rätt information och dokument ansvarar bostadsrättsinnehavaren för.


Det är bostadsrättsinnehavaren som ska säkerställa att ombyggnaden genomförs på ett fackmannamässigt sätt samt stå för samtliga av ombyggnaden uppkomna kostnader.

Bostadsrättsinnehavaren ska själv ombesörja inhämtandet av samtliga tillstånd som berörda myndigheter och instanser önskar.


Skador som uppkommer till följd av felaktigt utfört arbete belastar bostadsrättsinnehavaren.


Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att återställa förändringar som genomförts utan styrelsebeslut i de fall detta erfordas.


För övriga åtgärder krävs att nedan regler efterlevs.


Avfall och städning

  • Byggmaterial och avfall får inte förvaras i trapphuset, utanför eller i anslutning till entréer eller på gården. Big Bags eller annat byggavfall får inte kvarstå över helgen.
  • Byggavfall och färg måste föras till en återvinningsstation.
  • Trapphusen ska städas dagligen vid nedsmutsning.
  • Ventilationsutsug ska täckas så att inte byggdamm kan sugas in i ventilationskanaler.


Tider för ombyggnad och renovering

Vardagar 08:00 - 21:00
Lördagar 10:00 - 18:00
Söndagar Ej något störande arbete


Meddela grannar i god tid

Meddela i god tid att du tänker renovera med lapp i porten eller i grannarnas brevinkast, t ex
"Torsdag xx april 2022 kommer jag att ha hantverkare som ska borra i min lägenhet på plan 4.
Arbetet sker kl 13-17 och det kan vara störande ljud under den tiden.
Arbetet utförs av X, kontaktperson X, telefon xx-xxx xx xx".