Trivselregler


Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap med människor med ett gemensamt intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi bor och tillsammans kan vi göra boendet så trevligt som möjligt för alla och se till att rörliga kostnader hålls nere.
Genom att följa trivselreglerna nedan kan vi alla bidra till trivseln i föreningen.


Trivselreglerna för Brf Vasa Solna 2008


Säkerhet

 • Ställ inte några saker i gångarna i källaren och på vinden, eftersom det medför brandrisk.
 • Ställ inte cyklar, barnvagnar och annat gods i trapphusen eftersom dessa är utrymningsvägar som måste hållas fria.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte ut portkoden till fler än vad som är absolut nödvändigt.
 • Kontrollera alltid att entrédörren går i lås när du kommer eller går.
 • Lämna inte källardörrar olåsta.


Störningar

 • Behöver ni spika, borra eller utföra störande arbeten, gör detta på vardagar mellan kl 08.00 och 21.00. Lördag mellan 08.00 och 18.00. Söndag och övriga helgdagar mellan 10.00 och 18.00 MEN EJ störande arbeten såsom ombyggnads- och renoveringsarbeten.
 • Gör du/ni ändrings- och installationsarbeten i lägenheten skall styrelsen godkänna detta innan arbeten påbörjas. Se vidare föreningens stadgar.
 • Undvik störande vattenspolning mellan kl 22.00 och 06.00
 • Ska du ha fest eller reparera under längre tid uppskattar vi om du informerar om detta, gärna med lapp i entrén om hur länge festen/arbetet förväntas pågå. Skriv ditt namn och kontaktuppgifter till de/den som utför arbetet.


Balkonger och uteplatser

 • Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen/material på balkongerna
 • Endast elgrill får användas vid grillning. Användning av kol- och gasolgrill är strängt förbjudet!
 • Skakning av mattor är inte tillåten på balkongerna.
 • Placera blomlådor endast innanför balkongräcket. På grund av säkerhetsrisken får inga föremål finnas utanför balkongräcke.


Lägenhetsförråd

 • Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras.
 • Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga ämnen/material i förråden!


Sopor och skräp

 • Förslut soppåsarna innan de kastas.
 • Glas, burkar, kartonger och tidningar kastas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns på Södra Långgatans vändplan. 
 • Skräpa inte ner utanför porten, nedanför balkonger eller på trottoaren utanför huset, kasta inte cigarettfimpar på marken i anslutning till vår fastighet.
 • Matkompost slängs i brun matavfallspåse i det bruna sopkärlet. Matavfallspåsar finns i rum i tvättstugan. Boende ombeds att kasta matavfall så nära tömning som möjligt vilket sker på onsdagar.


Parkering

 • Föreningens parkeringsplatser finns tillgängliga för alla medlemmar med egen personbil, kontakta någon i styrelsen för att ställa dig i kö.
 • Utrymmet framför entrén får endast användas för kortare stopp, exempelvis av- och pålastning. Denna plats ska hållas fri för utryckningsfordon eller dem som använder färdtjänst.


Länkar till Solna Stads information om avfallshantering:
Solna Stad - Information om avfall (pdf)
Mobil miljöstation - schema (pdf)

Mobil återvinning - schema (pdf)


Djur

 • Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar. Plocka upp djurets spillning.
 • Mata inte fåglar eller husdjur på gården, från balkonger eller i gemensamma utrymmen inom fastigheten. Detta riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.


Försäkring

 • Fastigheten är försäkrad hos Söderberg & Partner. Varje bostadsrättsinnehavare bör ha tilläggsförsäkring för bostadsrätt i sin hemförsäkring.


För vem gäller trivselreglerna?

Trivselreglerna gäller dig som bostadsrättshavare men även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig i din lägenhet. Trivselreglerna gäller även andrahandshyresgäster.


Vad händer om trivselreglerna inte följs?

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. 

Först måste styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.