Stadgar


Våra nuvarande stadgar antogs vid föreningsstämma den 26 april 2018.


Ladda ner våra nuvarande stadgar (pdf)