Stadgar


Våra nuvarande stadgar antogs vid föreningsstämman den 8:e maj 2024.


Ladda ner våra nuvarande stadgar (pdf)