Styrelsen


  • Ordförande: Fredrik Berts


  • Kassör: Clara Johansson


  • Sekreterare: Ellen Schönbeck


  • Ledamot: Hugo Hildingsson


  • Suppleanter: Gonnie Björninger och Ingrid Wiik


  • Revisor: Marit Lindberg